Homepage     |     Novinky     |     Akce     |     Obchodní podmínky     |     Kontakt
  
>>>  registrace nového uživatele
>>>  zapomněli jste jméno / heslo

Obchodní podmínky

 • 1. Kupní smlouva
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží. Potvrzením objednávky potvrzuje objednavatel, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Po převzení zboží a podepsání předávacího protokolu přepravce stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou.
 •  
 • 2. Nákup zboží
 • Aplikace Velocentrum.cz umožňuje pohodlný výběr zboží, které je rozděleno do jednotlivých kategorií. Zboží je možné vkládat do nákupního košíku. ******
 •  
 • 3. Přeprava
 • Jakmile bude v aplikaci vyřešeno přepravné, bude zde popsát systém účtování přepravného a jeho ceny.
 •  
 • 4. Platba
 • V současné době je možné za zboží platit následujícími způsoby:
 •      a/ hotově nebo kartou při osobním odběru na prodejně
 •      b/ bezhotovostně
 •      Objednané zboží můžete zaplatit na náš účet. To je odesláno nebo k dispozici k vyzvednutí na prodejně až v době po připsání částky na náš účet.
 •      c/ hotově při převzetí zboží (dobírka)
 •      Doběrečné je účtováno k ceně přepravného.
 •  
 • 5. Převzetí zboží
 • Před zaplacením / převzetím zboží od přepravce se přesvěčte, že není obal poškozen. Dále zásilku rozbalte a zkontrolujte zda neni mechanicky poškozeno a odpovídá objednanému zboží. V případě zjištění neshody nebo poškození zboží nepřebírejte a s přepravce sepište reklamační protokol. Dále nás informujte na telefonu 602368846 nebo na objednavky@velocentrum.cz. V komunikaci vždy uvádějte číslo objednávky uvedené na proformě faktury nebo v rekapitulaci objednaného zboží, které jste obdrželi emailem.
 •  
 • 6. Záruka
 • Na veškerý sortiment nabízený na stránkách Velocentrum.cz je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců od data prodeje. U některých druhů výrobků je poskytována výrobcem / distributorem prodloužená záruka. Na všechny zastoupené značky poskytujeme odborný servis. Při podání reklamace musí být předložen doklad o prodeji zboží.
 •  
 • 7. Reklamační řád
 •  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Bude-li umožněno Spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Spotřebitel  bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
 • Spotřebitel  nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 • To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; použil-li Spotřebitel  věc ještě před objevením vady;
 • nezpůsobil-li Spotřebitel  nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
 • Neoznámil-li Spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 •  
 • 8. Ochrana osobních dat
 • Veškeré informace o našich zákaznících uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Všechna data jsou uchována v zabezpečeném systému našich stránek a nejsou poskytována třetím osobám. Dále se nikde jinde neukládají a využívají se pouze pro vnitřní účely. Výjimkou jsou smluvní přepravci, kteří vyřizují doručování zásilek. Těm jsou poskytována v omezeném rozsahu. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem mohou být na jeho žádost vymazány z databáze.
© Velocentrum   |   Obchodní podmínky   |   Právní doložka   |   webdesign by D-sign.cz